WordPress Theme

Een WordPress theme is een template waarmee eenvoudig een WordPress website
of blog gemaakt kan worden.

Er zijn op internet heel veel templates te vinden, gratis of templates die gekocht moeten worden.
De mogelijkheden tot aanpassing verschillen per theme.
Kijk bijvoorbeeld op:
wordpress.org/extend/themes
www.wordpressthemes.nl

Ik heb goede ervaringen met Weaver theme en Twenty Twelve theme.
Deze themes zijn ook responsive (goede weergave op tablet en smartphone).

De Weefster website is gemaakt met het theme minimatica.